شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
مهندسي پليمر وشيمي

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی
+ اتاقي براي مباحث علمي در باره مهندسي شيمي و پليمر
+ سلام بر دوستان
ساعت ویکتوریا
گروه مهندسي پليمر وشيمي
vertical_align_top